Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego wzór i uzasadnienie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ma na celu gromadzenie środków, które zostaną przeznaczone na pomoc socjalną dla pracowników. Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego może dotyczyć zdarzenia losowego, na przykład włamania czy zalania mieszkania.

Środki z funduszu przyznawane są także w celu sfinansowania opieki medycznej, dofinansowania opieki nad dziećmi czy dofinansowania szkoleń. Fundusz nie służy jednak do pokrywania kosztów związanych z organizację imprez pracowniczych, zakupem nagród czy finansowaniem dojazdów do pracy.

Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego może złożyć pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z każdym stażem pracy, a nawet przebywający na zwolnieniu lub na urlopie. Z pismem w tej sprawie ma prawo wystąpić także rodzina pracownika, czyli współmałżonek lub dzieci osoby zatrudnionej.

Aby otrzymać środki z ZFŚS, pracownik może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego, uwzględniający między innymi powód starania się o zapomogę, uzasadnienie oraz proponowaną kwotę pomocy finansowej.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego wzór i uzasadnienie