Wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę z ciocią

Kategorie: , ,

16.00 

Nie każdy rodzic zdaje sobie sprawę z faktu, że powinien przygotować pisemną zgodę na wyjazd swojego dziecka za granicę w przypadku, kiedy jego opiekunem podróży będzie osoba inna niż sam rodzic (opiekun prawny).

Co więcej, nawet jeden z rodziców nie może wyjechać z małoletnim za granicę bez pisemnej zgody drugiego rodzica. Również w przypadku wyjazdu pod opieką innych członków rodziny taki dokument będzie wymagany, zatem zgoda na wyjazd dziecka za granicę z ciocią musi przyjmować formę pisemną.

Do przygotowania pisma warto wykorzystać wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę z ciocią, ponieważ pozwala to obniżyć koszty opłaty notarialnej. Dla swojej ważności zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę musi zostać bowiem zatwierdzona notarialnie poświadczonymi podpisami – sam dokument można przygotować samodzielnie.

Należy pamiętać, że zgoda na wyjazd dziecka za granicę z ciocią musi zostać sporządzona dla każdej osoby małoletniej osobno. Wskazane jest, aby dokument dotyczył konkretnej podróży, a nie wszystkich wyjazdów osoby niepełnoletniej.

Konieczne jest także przygotowanie dokumentu co najmniej w wersji polskiej i angielskiej, a najlepiej w języku kraju destynacji.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę z ciocią