Sprzedaż nakładów

Czym jest umowa sprzedaży nakładów? Nie zawsze nieruchomość jest przedmiotem sprzedaży, czasem jest nią budynek lub np. garaż, który został wybudowany przez dzierżawcę, lub najemcę terenu za zgodą właściciela gruntu (np. działki budowlanej).

 

Przykładem takiej sytuacji jest wybudowanie przez dzierżawcę budynku, w którym prowadzi on działalność gospodarczą. Budynek został wybudowany za jego środki, a na budowę takiego budynku zgodziła się gmina, bądź urząd miasta, który wydzierżawiał teren.

 

Niestety właściciel budynku, który go wybudował, nie może sprzedać tego budynku, bo automatycznie wiązałoby się to ze sprzedażą gruntu, na którym stoi nieruchomość. Na szczęście inwestor, który postawił budynek na nie swoim gruncie, może sprzedać wydzierżawiającemu (właściciel ziemi) nakłady inwestycyjne związane z wybudowaniem nieruchomości.

 

Zatem kończąc działalność gospodarczą w danym miejscu, inwestor może sprzedać nie tylko wyposażenie lokalu, ale też odsprzedać nakłady, jakie poniósł w związku z postawieniem budynku. Tak czy inaczej, podmiotowi, który wydzierżawił nam grunt – też powinno zależeć na odkupieniu budynku (zwrocie nakładów, jakie ponieśliśmy na wybudowanie nieruchomości), bo łatwiej mu będzie znaleźć w nasze miejsce nowego najemcę bądź dzierżawcę.

Showing all 4 results