Wzór umowy kupna sprzedaży nakładów

(1 opinia klienta)

16.00 

Umowa kupna sprzedaży nakładów jest to pismo, które powinno w swojej treści zawierać roszczenie pieniężne wobec właściciela nieruchomości dotyczące zwrotu nakładów poczynionych na daną nieruchomość.

Taka umowa nie dotyczy bezpośrednio sprzedaży obiektu budowlanego, a umowa powinna być zawarta w formie pisemnej.

Umowa kupna sprzedaży nakładów

Umowna kupna sprzedaży nakładów inwestycyjnych nie zawsze dotyczy sprzedaży nieruchomości. Często pojawia się sytuacja, że na danym gruncie należącym do miasta znajduje się obiekt, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, przy czym budynek został zbudowany za zgodą właściciela działki, czyli na przykład miasta.

W takiej sytuacji nie można sprzedać budynku, ponieważ byłaby to inwestycja połączona ze sprzedażą działki i w takim przypadku mówimy o sprzedaży nakładów inwestycyjnych, które są związane z omawianą nieruchomością.

Nakładami inwestycyjnymi w tym przypadku są koszty budowy oraz wyposażenia obiektu konieczne do przystosowania go do prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym przypadku podmiot gospodarczy musi zakończyć działalność i może sprzedać całe wyposażenie oraz budynek opisywany jako nakład inwestycyjny, który musiałby ponieść nowy właściciel w celu prowadzenia działalności.

Co zawiera umowa kupna sprzedaży nakładów

Na umowie sprzedaży nakładów inwestycyjnych powinna być zawarta data oraz miejsce podpisania umowy, imiona i nazwiska oraz numery dowodów osobistych stron będących: kupującym, oraz sprzedającym.

Dowody tożsamości powinny być dostępne do wglądu podczas zawierania umowy. Ponadto umowa powinna zawierać informacje dotyczącą nakładu inwestycyjnego w lokalu, który znajduje się przy określonym adresie o danym numerze geodezyjnym działki – te informacje muszą zostać podane w umowie.

Ponadto umowa powinna zawierać cenę sprzedaży nakładów oraz informacje w jaki sposób sprzedaż zostanie rozliczona.

Tego typu umowę sporządza się dwóch egzemplarzach dla kupującego oraz sprzedającego. Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wzór umowy kupna sprzedaży nakładów
  1. Dziękuję za szybką wysyłkę umowy, bardzo zależało mi na czasie.