Umowa sprzedaży nakładów na nieruchomość – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Dzierżawca czy najemca mogą inwestować w wynajmowaną/dzierżawioną nieruchomość, na przykład poprzez jej remontowanie czy rozbudowywanie. W taki sposób przyczyniają się do zwiększenia jej wartości.

Przy rozwiązaniu umowy dzierżawy lub umowy najmu, inwestorzy mają prawo odsprzedać wynajmującemu/dzierżawcy poczynione nakłady. W takiej sytuacji powinna zostać sporządzona umowa sprzedaży nakładów na nieruchomość.

Roszczenie pieniężne o zwrot dokonanych nakładów jest prawem zbywalnym, dlatego może być przedmiotem obrotu.

Taki przedmiot obrotu jest przy tym prawem majątkowym, dlatego umowa sprzedaży nakładów na nieruchomość może zostać sporządzona w zwykłej formie pisemnej – nie musi przyjmować formy aktu notarialnego. 

Do sporządzenia umowy sprzedaży nakładów można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór – wzór umowy sprzedaży nakładów na nieruchomość.

Pismo uwzględnia wszystkie wymagane elementy tego typu umowy, w tym przede wszystkim określenie kwoty poczynionych nakładów inwestycyjnych. Wartość nakładów ocenia się w momencie sprzedaży. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Umowa sprzedaży nakładów na nieruchomość – wzór
  1. Umowa może być, polecam.