Mały ZUS – kto może go płacić?

Zastanawiacie się nad założeniem działalności, ale przerażają Was koszty jej prowadzenia? Słusznie. Są wysokie. Jeśli się jednak uprzecie należy szukać dobrych i tańszych rozwiązań. Słyszeliście zapewne, że można płacić niższy, tzw. mały ZUS. Ale kto i w jakich sytuacjach może go płacić i czy faktycznie jest mały?

Zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczonych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że przez 2 lata prowadzenia działalności gospodarczej mamy przywilej płacenia niższych składek na ubezpieczenie.

Inne wyjątki

Zaznaczmy, że z prawa tego nie mogą skorzystać osoby, które prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność.

Składki za cały miesiąc

Istotne jest to, że składki płaci się za cały miesiąc. Warto więc z początkiem miesiąca założyć działalność, i składkę opłacić w pierwszych jego dniach. Wówczas okres preferencyjny liczony jest za te pełne miesiące.

W przypadku, gdy  gdy pierwszy miesiąc prowadzenia działalności jest niepełny , w jego ramach również należy doprowadzić składkę w wysokości preferencyjnej. Płaci się ją jednak proporcjonalnie, za przypadające dni. W takiej sytuacji 2 lata liczy się od miesiąca następującego po rozpoczęciu działalności.

Ile wynosi składka?

Obecnie według oficjalnych danych publikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mały ZUS łącznie w okresie styczeń-grudzień 2017 wynosi 487,90 zł.

Kiedy pełny ZUS?

Jeśli nie jesteśmy pewni kiedy będziemy musieli zapłacić pełną składkę, najlepiej zapytajmy o to w ZUS-ie. Należy bowiem dopilnować również kilku formalności. Pamiętajmy, że w ciągu siedmiu dni od daty zakończenia preferencyjnych składek społecznych przedsiębiorca ma obowiązek przerejestrowania się w ZUS-ie. Należy również złożyć formularz ZUS ZWUA, aby wyrejestrować się z dotychczasowego kodu tytułu do ubezpieczeń. W deklaracji jako kod przyczyny wyrejestrowania należy wprowadzić kod 600 (inna przyczyna wyrejestrowania). Po czym trzeba zarejestrować się ponownie do ubezpieczeń społecznych na formularzu ZUS ZUA z właściwym dla standardowego ZUS-u kodem ubezpieczeń – czyli 05 10 xx.

Pierwsza deklaracja

Dodatkowo po zakończeniu miesiąca, w którym zaczął obowiązywać standardowy ZUS, przedsiębiorca ma obowiązek złożenia pierwszej deklaracji ZUS DRA z wykazaną wysokością opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Art. 18a (Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887).

 

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.