Sprzedaż wysyłkowa a VAT – najważniejsze informacje

Prowadzenie własnej działalności e-commerce to wymagające zajęcie, ale i szansa na wypracowanie naprawdę pokaźnych zysków ze sprzedaży. Wśród przedsiębiorców na terenie Polski sprzedaż wysyłkowa jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności handlowej. 1 lipca 2021 zmieniły się przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej na terenie UE oraz podatku VAT. Chcesz dowiedzieć się, jaka jest zależność pomiędzy terminami sprzedaż wysyłkowa a VAT? Przeczytaj nasz artykuł!
Regulamin

Sprzedaż wysyłkowa a VAT – najważniejsze informacje

Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej obowiązuje już od 1 lipca 2021 roku. Według tych przepisów za wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (inaczej WSTO) uznaje się tylko takie transakcje, które spełniają następujące warunki:

  • dostawa jest realizowana na rzecz podatnika lub innej osoby prawnej niebędącej podatnikiem, gdzie wewnątrzwspólnotowe transakcje nie podlegają opodatkowaniu VAT,
  • towary wysyłkowe nie są nowymi środkami transportu, ani takimi, które są dostarczane po montażu z ich próbnym uruchomieniem.

Warto dodać, że wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT, jeśli dotyczą dostawy produktów zwolnionych z VAT na terytorium państwa członkowskiego, gdzie dokonano nabycia przez podatnika lub inną osobę prawną.

Produkty zwolnione z VAT to także takie, które nabyto do prowadzenia działalności rolniczej, leśnej lub rybackiej, które podlegają ryczałtowemu systemowi rozliczania. Sprzedaż wysyłkowa a VAT to dość skomplikowana kwestia, dlatego podczas prowadzenia rozliczeń czasem lepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów.

VAT-OSS – mniej problemów dla podatników w UE

Jeśli prowadzisz działalność e-commerce i realizujesz sprzedaż wysyłkową, koniecznie musisz zapoznać się z definicją terminu VAT-OSS. Chcesz dowiedzieć się, co to takiego? W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje: https://taxology.co/pl/co-to-jest-vat-oss/.

Krótko mówiąc, jest to procedura pozwalająca na rozliczenie sprzedaży internetowej w ramach jednej deklaracji. Pamiętaj jednak, że na terenie Unii Europejskiej wprowadzono ogólne limity transakcji, które wynoszą 10 000 euro.

To łączna wartość wysyłek do innych krajów UE. Kiedy przekroczysz powyższy limit, będziesz zobowiązany do złożenia deklaracji VAT we wszystkich krajach, gdzie wysyłasz towary i dokonać stosownych płatności w urzędach skarbowych.

Jeśli Twoja firma nie sprzedaje wysyłkowo towarów na kwotę większą niż 10 000 euro – możesz rozliczać VAT według stawek obowiązujących w kraju, z którego wysyłasz towary np. z Polski.

Znasz już zależność pomiędzy pojęciami – sprzedaż wysyłkowa a VAT? W takim razie dowiedz się, jak powinno wyglądać rozliczenie VAT od sprzedaży w UE. Tutaj znajdziesz najciekawsze informacje: https://taxology.co/pl/rozliczanie-vat.

Obowiązek podatkowy VAT a faktury

Finalnie warto też wspomnieć o obowiązkach podatkowych dla sprzedaży wysyłkowej a terminie wystawienia faktury. Zgodnie z art. 106i ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż do 15. dnia miesiąca, o ile transakcja nie jest uwzględniona jako szczególny przypadek.

W przypadku towarów takich, jak np. książki drukowane, gazety i czasopisma czas na wystawienie faktury to 60 dni od dnia wydania produktów.

Współpraca
Współpraca
Artykuł sponsorowany - tekst partnera.

więcej porad

Kiedy mamy do czynienia z zasiedzeniem nieruchomości w dobrej wierze?

Posiadacz samoistny a zasiedzenie Według polskiego prawa posiadaczem samoistnym nieruchomości może zostać osoba, która włada nieruchomością jak właściciel i zachowuje się jak właściciel. Osoba taka ponosi przez dany okres wszelkie koszty związane z posiadaniem nieruchomości - naprawy, opłaty stałe, konserwacje, podatki. [reklama-ads] Co ważne, nie wyklucza się także, że przez ten okres pobiera z nieruchomości pożytki. Zasiedzenie a prawo Głównym kryterium zasiedzenia jest okres, w jakim posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nieprzerwanie ją posiada. Zasiedzenie nieruchomości uregulowane jest ustawą z dnia 23 kwietnia, 1964 r. Kodeksu cywilnego. Artykuł 172 § 1,2 stanowi, że posiadacz nieruchomości, który nie jest właścicielem nieruchomości, nabywa jej własność po dwudziestu latach nieprzerwanego posiadania jako posiadacz samoistny, jeśli uzyskał posiadanie w dobrej wierze. Natomiast, po upływie trzydziestu lat posiadania nieprzerwanego nabywa własność, nawet jeśli uzyskał posiadanie w złej wierze. Zasiedzenie w dobrej wierze [reklama-ads] Po dwudziestu latach nieprzerwanego posiadania nieruchomości ma miejsce zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze, jednak musi zachodzić przesłanka, że posiadanie nieruchomości jest zgodne z prawem. Zasiedzenie w złej wierze Zasiedzenie nieruchomości w złej wierze ma miejsce, gdy osoba, która włada nieruchomością, ma świadomość, że nie jest posiadaczem danej nieruchomości i że nie przysługuje jej prawo do tego posiadania, i nie ma podstaw do usprawiedliwienia tej niewiedzy. Co można zasiedzieć? Zasiedzenie dotyczy nieruchomości gruntowych oraz budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Nie można natomiast zasiedzieć części składowych rzeczy, które nie mogą być odrębnym przedmiotem własności, np. jednego pomieszczenia w domu, czy mieszkaniu. Jak wygląda proces zasiedzenia? [reklama-ads] Chcąc ubiegać się o zasiedzenie, należy złożyć dokumenty do sądu właściwego do rozpoznania wniosku o zasiedzenie nieruchomości, którym jest sąd rejonowy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, bez względu na wartość przedmiotu sporu, w wydziale cywilnym sądu. Wniosek o zasiedzenie nieruchomości powinien złożyć sam zainteresowany, jego adwokat lub radca prawny. Wniosek o zasiedzenie nieruchomości - jakie informacje? We wniosku należy wskazać dane wszystkich osób, których dotyczy postępowanie, dane określające nieruchomość, tj. adres administracyjny nieruchomości, kategorię użytku nieruchomości, powierzchnię użytku oraz numer księgi wieczystej nieruchomości. [informacja]Podstawa prawna ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.[/informacja] [reklama-ads] Polecane wzory pism: Odpowiedź na wniosek o zasiedzenie wzór

Kto odpowiada winę za rozpad małżeństwa?

Wina żony lub męża Albo z winy obydwu stron. Takie wyroki mogą zapaść w sądzie. Taki rozwód Wrocław, gdzie obydwie strony próbują zwalić winę na siebie, nie należy do najprzyjemniejszych, ale nie każda para małżonków daje radę dogadać się w tej kwestii. [reklama-ads] W szczególności, że niekiedy chodzi o naprawdę dużą ilość majątku do podziału. Każda ze stron musi być jednak świadoma tego, że taka forma rozwodu nie tylko zajmuje dużo czasu. Ona również jest w stanie wykończyć psychicznie oraz emocjonalnie, dlatego trzeba mieć to na uwadze. Fakt, że to żona/mąż wnosi o rozwód nie oznacza, iż sąd nie uzna ich winy. W sądach ma się do czynienia z różnymi sytuacjami. Już nie jeden raz można było obserwować, że całą winę za rozpad małżeństwa ponosi tak naprawdę osoba, która wniosła do sądu dokumenty o rozwód. No cóż, prawda zawsze wyjdzie na jaw. Taka forma rozwodu ma swoje wady, jak również zalety. Zawsze trzeba je bardzo dokładnie przeanalizować, jeżeli ktoś chce być pewny tego, co będzie w przyszłości czynił. [reklama-ads] Co daje rozwód z orzekaniem o winie? Zaletą uzyskania takiego wyroku jest ...satysfakcja. Eks-małżonek cieszy się, że jej/jego wyszło na wierzchu, a teraz druga strona musi cierpieć. Kolejną zaletą takiej formy jest chociażby możliwość pozyskania alimentów - nie tylko na dzieci - od drugiej strony. W szczególności, jeżeli któraś ze stron dopuściła się do zdrady. Alimentami zostają obciążeni nie tylko mężczyźni, ale także kobiety, jeżeli to one zostaną uznane za winne. Wadą tej formy rozwodu jest to, że sąd nie zawsze zgadza się na przyznanie alimentów. Czyjaś wina nie oznacza, że faktycznie majątek zostanie podzielony w równych kwestiach. Kolejną wadą, która została wspomniana powyżej, jest emocjonalne wyczerpanie. [reklama-ads] Wiele osób po zakończonym procesie zadaje sobie pytanie "czy faktycznie było warto?". Może warto jednak zastanowić się nad tym? Tym bardziej, że duża ilość par, pomimo tego co się stało, jest w stanie dobrze porozumieć się w przypadku rozstania. Co także ponosi za sobą zdecydowanie mniejsze koszta finansowe.