Znęcanie się nad zwierzętami

Znęcanie się nad zwierzętamiMedia coraz częściej informują o przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Jest to temat, który dotyka szeroką rzeszę odbiorców. Zapisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt regulują kwestie karania osób, które je krzywdzą.

Kara za zabijanie, uśmiercanie lub ubój zwierząt

Osoba, która zabija, uśmierca, lub ubija zwierzęta podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Podobna kara może zostać zastosowana wobec osób, które znęcają się nad zwierzęciem. Jeśli jednak sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto w razie skazania za wyżej wymienione przestępstwa sąd może orzec, tytułem środka karnego zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10.

 Zakaz wykonywania określonego zawodu

Wiele osób nie ma świadomości, że w razie skazania za przestępstwa znęcania się, czy zabijania zwierząt sąd może orzec zakaz wykonywania określonego zawodu. A nawet prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie. Ponadto sprawca może zostać pozbawiony narzędzia lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa.

Kara pieniężna na rzecz ochrony zwierząt

 Dodatkowo za przestępstwo sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.

 Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo również karalne

Osoba, która usiłuje, podżega lub pomaga w krzywdzeniu zwierząt również musi się liczyć z karą. W takim wypadku może zostać orzeczony przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia oraz przedmiotów z niego pochodzących, jak również można orzec przepadek zwierzęcia. Ponadto orzeczona może zostać nawiązka do 1.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt