Gwarancja rozruchowa na skrzynię biegów – wzór

16.00 

Części samochodowe często obejmowane są tak zwaną gwarancją rozruchową. Jest to dodatkowa forma ochrony, której sprzedawca udziela kupującemu dobrowolnie.

Gwarancja rozruchowa na skrzynię biegów obowiązuje zwykle przez około 30 dni – do momentu zainstalowania części i sprawdzenia, czy działa prawidłowo. Gwarancja rozruchowa nie wyklucza możliwości zgłoszenia reklamacji na podstawie rękojmi.

Przepisy nie odnoszą się do terminu gwarancji rozruchowej, jednak dokument, w którym gwarant udziela takiej gwarancji, powinien zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych.

Warto przygotować go w oparciu o nasz wzór gwarancji rozruchowej na skrzynię biegów, który uwzględnia między innymi opis procedury reklamacyjnej oraz zakres odpowiedzialności gwaranta.

Warto pamiętać, że gwarancja rozruchowa na skrzynię biegów jest ważna tylko wtedy kiedy zostaje udzielona na piśmie, które określa obowiązki gwaranta. Na takiej podstawie można dokonać zgłoszenia wykrytej wady i liczyć na jedno z dostępnych rozwiązań jak wymiana towaru czy zwrot pieniędzy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Gwarancja rozruchowa na skrzynię biegów – wzór