Wycofanie pozwu rozwodowego WZÓR

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Czasami po wniesieniu pozwu do sądu powód zmienia zdanie, zawiera porozumienie z małżonkiem, decyduje się na separację czy też dochodzi do wniosku, że nie ma szans na wygraną na własnych warunkach.

W takich przypadkach możliwe jest wycofanie pozwu rozwodowego. Cofnięcie pozwu dopuszcza się w każdym momencie aż do uprawomocnienia się wyroku. Istotną kwestią pozostaje jednak zgoda drugiego małżonka.

Wycofanie pozwu rozwodowego nie wymaga zgody pozwanego do momentu pierwszej rozprawy, chyba że pozwany odpowiedział na pozew.

Jeśli pozwany wskazał, że nie zgadza się na rozwód i wniósł o oddalenie powództwa, powód może cofnąć pozew bez zgody pozwanego do pierwszej rozprawy, ale jeżeli wskazał, że także żąda rozwodu, cofnąć pozew można tylko za jego zgodą. 

Aby cofnąć pozew, trzeba zgłosić taką chęć ustnie na rozprawie lub pisemnie, wypełniając wzór wycofania pozwu rozwodowego. Jeśli dla skuteczności cofnięcia pozwu potrzebna będzie zgoda pozwanego, to sąd prześle mu odpis pisma i zobowiąże go do ustosunkowania się do niego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wycofanie pozwu rozwodowego WZÓR
  1. Pismo zgodne z opisem, bardzo się przydało.