Kontrakt z opiekunem stażu – wzór

Kategoria:

16.00 

Kontrakt z opiekunem stażu zawiera nauczyciel odbywający staż na nauczyciela mianowanego na starych zasadach – obecnie rolę opiekuna stażu przejmuje bowiem mentor nauczyciela początkującego. Jakie informacje powinien zawierać kontrakt z opiekunem stażu?

Jakie elementy zawiera kontrakt z opiekunem stażu?

Do przygotowania umowy z opiekunem stażu można zastosować gotowy do wypełnienia wzór kontraktu z opiekunem stażu, który uwzględnia przede wszystkim opis praw i obowiązków stron, a także zasad współpracy między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą. W dokumencie ujmuje się:

 • dane stron,
 • dane placówki oświatowej, w której odbywa się staż,
 • czas trwania stażu,
 • obowiązki nauczyciela stażysty,
 • obowiązki opiekuna stażu,
 • zasady współpracy.  

Jakie obowiązki ma nauczyciel stażysta, a jakie opiekun stażu?

Najważniejszą częścią kontraktu z opiekunem stażu jest wyliczenie obowiązków stron, czyli nauczyciela stażysty oraz opiekuna stażu. Przykładowy kontrakt z opiekunem stażu jako obowiązek nauczyciela może podawać:

 • opracowanie planu rozwoju zawodowego,
 • realizowanie wymagań potrzebnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego,
 • uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu – w określonym wymiarze,
 • prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
 • omawianie zajęć z opiekunem stażu,
 • dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • podejmowanie wyzwań zawodowych,
 • branie udziału w spotkaniach z opiekunem.

Z kolei wśród obowiązków opiekuna stażu wymienia się analogicznie pomoc nauczycielowi w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, zapoznanie nauczyciela z procedurą uzyskania stopnia awansu zawodowego, a także prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela, obserwowanie zajęć nauczyciela i omawianie z nim prowadzonych zajęć.

Poza tym druk przykładowego kontraktu z opiekunem stażu obejmuje też:

 • wsparcie nauczyciela w realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego,
 • dzielenie się z nauczycielem swoim doświadczeniem zawodowym,
 • inspirowanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych,
 • sporządzenie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.