Podanie o przeniesienie do innej szkoły wzór

16.00 

Podanie o przeniesienie do innej szkoły rodzice dziecka (lub sam pełnoletni uczeń) składają do dyrektora tej placówki, do której dziecko ma zostać przeniesione. Uprzednio o swoich planach powinni poinformować jednak dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza aktualnie. Do pisma dołącza się ostatnie świadectwo oraz zaświadczenie o ocenach i frekwencji.

Podanie o przeniesienie do innej szkoły może zostać uzasadnione problemami dziecka w danej placówce lub sprawami osobistymi, na przykład przeprowadzką. Często jednak podobny wniosek składa się w przypadku, kiedy młody człowiek nie czuje się dobrze w danej szkole, jest niezadowolony z poziomu nauczania lub gnębiony przez inne dzieci.

Wzór podania o przeniesienie do innej szkoły może wypełnić pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny osoby małoletniej. Druk ułatwia przygotowanie pisma, zawierającego wszystkie wymagane dane formalne.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o przeniesienie do innej szkoły wzór