Umorzenie kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu – wzór odwołania

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu? Obowiązek zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu to żadna nowość. Do tej pory wielu właścicieli samochodów osobowych czy motocykli ignorowało jednak taką konieczność.

Po nowelizacji przepisów kara za niezgłoszenie nabycia pojazdu jest jednak na tyle dotkliwa, że zdecydowanie nie warto zaniedbywać tego obowiązku, a jeśli grzywna zostanie nałożona, korzystnie jest odwołać się od niej na piśmie. Jak uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu i jak napisać odwołanie?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz powyżej.

Nowe kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu

Dawniej, za nieprzerejestrowanie pojazdu kierowcy groziła kara w wysokości maksymalnie 3000 zł, wynikająca z przepisów Kodeksu wykroczeń. Po nowelizacji przepisów grzywna za niedopełnienie tego obowiązku nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej i wynosi od 200 do 1000 zł. Jej wysokość zależy od woli starosty.

Z ryzykiem otrzymania kary za nieprzerejestrowanie samochodu musi liczyć się nie tylko każda osoba fizyczna, ale również każda firma, która zajmuje się sprowadzaniem pojazdów do kraju. W poprzedniej wersji przepisy dotyczyły wyłącznie osób fizycznych.

Nowa wersja ustawy Prawo o ruchu drogowym nakłada obowiązek poinformowania o zbyciu lub nabyciu pojazdu na osoby fizyczne i firmy, które:

 • nie zarejestrowały pojazdu sprowadzonego z kraju UE w ciągu 30 dni,
 • nie zgłosiły nabycia lub zbycia pojazdu, nawet w drodze darowizny,
 • nie poinformowały o zmianie stanu faktycznego, która wymaga wprowadzenia zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym.

Ile czasu na przerejestrowanie pojazdu?

Obowiązek zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu powinien zostać zrealizowany w określonym terminie. Zgodnie z przepisami, właściciel pojazdu ma 30 dni na dopełnienie formalności. Termin ten nie zawsze liczony jest od dnia zakupu pojazdu.

Zgodnie z treścią art. 78. Kodeksu drogowego, właściciel pojazdu powinien zgłosić jego zakup w ciągu 30 dni od:

 • dnia zakupu pojazdu w kraju,
 • dnia zakupu pojazdu, który był już kiedyś zarejestrowany w kraju,
 • dnia sprowadzenia pojazdu z jednego z krajów UE,
 • dnia dopuszczenia pojazdu do obrotu przez organ celno-skarbowy (dotyczy pojazdów sprowadzonych spoza UE).
Odwołanie do wydziału komunikacji może złożyć więc zarówno osoba, która nie dopełniła obowiązku zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu, jak i osoba, która spóźniła się z dopełnieniem tego obowiązku.

Czy da się uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu?

Tak naprawdę, jedyną pewną metodą na uniknięcie kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu jest dzisiaj dopełnienie tego obowiązku w terminie. Jeśli właściciel nie ma czasu lub możliwości udać się z taką sprawą do wydziału komunikacji, może dokonać rejestracji na przykład przez internet.

Dopuszcza się również załatwienie sprawy przez pełnomocnika oraz przesłanie dokumentów pocztą na adres starostwa powiatowego, urzędu miasta lub urzędu dzielnicy.

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu nie jest skomplikowaną procedurą. Do wypełnienia dokumentów potrzebne są jedynie:

 • dane pojazdu: marka, typ, model, numer rejestracyjny,
 • dane kupującego,
 • dane sprzedawcy.

Poza tym zgłaszający musi dołączyć do zgłoszenia kopię dokumentu, który stanowi potwierdzenie zawarcia transakcji, np. umowę kupna-sprzedaży.

Na czym polega odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu?

Wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest umorzenie kary pieniężnej za niezgłoszenie zbycia pojazdu. Warto pamiętać więc, że poprzez odwołanie właścicielom niezgłoszonych pojazdów najczęściej udaje się jedynie obniżyć kwotę grzywny nałożonej przez starostę. Jej anulowanie musiałoby zostać uzasadnione bardzo istotnymi przyczynami. 

Należy wiedzieć, że podstawą odwołania od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu jest jej uznaniowość. Odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu to tak właściwie odwołanie od wysokości tej kary, a nie od samego faktu ukarania nią (polecamy wykorzystać przygotowany przez nas wzór odwołania).

Zatem prawo złożenia odwołania mają te osoby, które zostały ukarane grzywną w wysokości powyżej minimalnej stawki 200 zł. Starosta ustala tę kwotę indywidualnie, dlatego można podważyć jej zasadność, odpowiednio argumentując swoje pismo.

O możliwości złożenia odwołania od kary nałożonej przez starostę właściciel pojazdu dowiaduje się z treści otrzymanej decyzji administracyjnej. To również ten dokument mówi, w jaki sposób można odwołać się od kary za nieprzerejestrowanie samochodu i samej możliwości złożenia odwołania do określonego organu odwoławczego (Samorządowe Kolegium Odwoławcze – SKO).

Pouczenie zawarte w takim piśmie wskazuje na możliwość złożenia odwołania, określa jego termin i podpowiada, do kogo należy skierować pismo.

Zatem odwołanie od kary za niezgłoszenie nabycia pojazdu kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję administracyjną, czyli za pośrednictwem starosty.

Ma to na celu umożliwienie rozpatrzenia odwołania temu organowi, który już na tym etapie może zmienić swoją decyzję lub ją podtrzymać, a wtedy przekaże odwołanie i akta sprawy do odpowiedniego organu odwoławczego.

Warto pamiętać, że jedno odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu odrzucone przez SKO nie kończy postępowania, bo kolejne odwołanie ukarany może złożyć do sądu administracyjnego.

Jak napisać odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu?

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się bez żadnych dodatkowych opłat. Pismo powinno zawierać między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie właściciela pojazdu,
 • oznaczenie odbiorcy pisma,
 • odpowiedni tytuł,
 • oznaczenie decyzji, której dotyczy odwołanie,
 • uzasadnienie odwołania,
 • podpis.

Niezwykle ważną częścią takiego dokumentu jest fragment z prośbą o odstąpienie od kary lub jej obniżenie, wraz z argumentami, które przemawiają za takim rozwiązaniem. Jak uzasadnić odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu?

Kierowcy najczęściej powołują się na:

 • brak wiedzy o obowiązujących przepisach,
 • zasadność zastosowania pouczenia zamiast nałożenia administracyjnej kary pieniężnej,
 • trudną sytuację materialną,
 • nabycie pojazdu w czasie choroby i niedyspozycyjności,
 • problemy z rejestracją pojazdu ze względu na długie kolejki,
 • itd.

W swoim odwołaniu właściciel pojazdu może podkreślić, że do tej pory zawsze przestrzegał przepisów, nigdy nie był karany, a także, iż deklaruje przestrzegać przepisów w przyszłości. Starosta może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej i zamienić ją na upomnienie – jeśli sytuacja materialna skarżącego jest naprawdę trudna.

W większości przypadków zgodzi się jedynie na jej obniżenie, nie więcej niż do progu minimalnego, czyli 200 zł.

Zsumowanie informacji

logo-cepik

Dane każdego samochodu, a także jego właściciela zapisywane są w CEPiK, czyli: Centralnej Ewidencji Pojazdów, co służbom, a szczególnie Policji lub ITD pozwala szybko zweryfikować informacje podczas kontroli (z CEPiK korzystają m.in. także komornicy poszukujący majątku dłużników).

Jednak aby system działał prawidłowo, przy kupnie samochodu należy zgłosić stosowne zmiany (zgłoszenie nabycia pojazdu), które zaszły w obrębie danego pojazdu, a obowiązek przerejestrowania samochodu ciąży na kupującym – czyli nabywcy auta.

Oczywiście, zgodnie z obowiązującym prawem, także pojazdy nieprzerejestrowane mogą uczestniczyć w ruchu drogowym – jednak tylko przez okres 30 dni od daty dokonania transakcji, czyli umowy kupna sprzedaży samochodu. Przez te 30 dni właściciel pojazdu zarejestrowanego na byłego właściciela zobowiązany jest przerejestrować pojazd na siebie.

Nabycie samochodu lub jego zbycie wiąże się z pewnymi obowiązkami, niedopełnienie ich wiąże się z nałożeniem kary, której wysokość może sięgnąć nawet 1000 zł!

Przepisy, które warto znać:

Art. 140mb. – Kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – Prawo o ruchu drogowym.

Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Umorzenie kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu – wzór odwołania
 1. Polecam dokument