Skarga na ucznia – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Skarga na ucznia to dokument, który rodzice kierują do dyrektora placówki oświatowej. Obowiązkiem dyrektora jest bowiem zapewnić wszystkim uczniom bezpieczeństwo, zarówno w trakcie lekcji, jak i podczas przerw w szkole. Jeśli więc w klasie pojawia się dziecko, które zagraża innym, należy interweniować w tej sprawie i wymusić na kierującym placówką podjęcie odpowiednich kroków.

Skarga na ucznia dotyczy z reguły zachowań agresywnych, które są szkodliwe nie tylko ze względu na tworzenie zagrożenia dla pozostałych dzieci, ale również ze względu na negatywne oddziaływanie na innych uczniów.

Agresywny uczeń to dziecko, które przeklina, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, znęca się nad innymi, stosuje wymuszenia, kradnie, zastrasza czy też szantażuje inne osoby.
 

Nasz wzór skargi na ucznia wystarczy wypełnić odpowiednimi danymi i opisem problemu, czyli opisem konkretnych zachowań problematycznego dziecka. Dokument powinien zawierać też dane osobowe i kontaktowe autora pisma – anonimy mogą pozostać bez rozpatrzenia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga na ucznia – wzór