Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów adresuje się do rektora, ale za pośrednictwem dziekana danego wydziału. Student ma na to 14 dni od daty doręczenia decyzji o skreśleniu. Decyzja rektora jest już ostateczna. 

Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów powinno odnosić się do przyczyny skreślenia studenta z listy, a przyczynę podjęcia takiej decyzji przez uczelnię student powinien poznać po zapoznaniu się z treścią otrzymanego zawiadomienia.

Aby odwołać się od takiej decyzji, student musi podważyć zasadność swojego przewinienia lub wyjaśnić przyczynę własnych zaniedbań. Jeśli został wydalony z uczelni ze względu na to, że nie zaliczył sesji egzaminacyjnej, może powołać się między innymi na ciężką chorobę czy też podjęcie pracy zarobkowej z uwagi na trudną sytuację materialną. 

Nasz wzór odwołania od decyzji o skreśleniu z listy studentów to dokument, który wystarczy wypełnić własnymi danymi osobowymi i kontaktowymi oraz odpowiednim uzasadnieniem. Pismo składa się w dziekanacie danego wydziału.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów wzór
  1. Wszystko się zgadza, pismo dobrej jakości, edytowalne