Podanie o skreślenie z listy studentów wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Podanie o skreślenie z listy studentów składa się do dziekana danego wydziału szkoły wyższej. Z pismem warto wystąpić niezwłocznie po podjęciu decyzji w tej sprawie, ponieważ zwlekanie może wiązać się z kosztami – jeśli student nie dopełni formalności, placówka będzie w dalszym ciągu naliczała opłatę za czesne.

Podanie o skreślenie z listy studentów można uzasadnić różnymi argumentami. Część osób rezygnuje z dalszej nauki ze względu na koszty, inni podejmują świadomą decyzję o całkowitej rezygnacji z dalszej nauki i szukają pracy zarobkowej. Rezygnacja może wynikać również z choroby, trudnej sytuacji materialnej czy trudnej sytuacji życiowej, na przykład konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Wzór podania o skreślenie z listy studentów ułatwia przygotowanie pisma o właściwym układzie, z niezbędnymi danymi formalnymi. Dokument wystarczy uzupełnić i przedłożyć w dziekanacie. Pismo można połączyć także z prośbą o umorzenie długu z tytułu zaległych opłat za czesne.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o skreślenie z listy studentów wzór