Negatywna ocena pracownika – przykład

Kategorie: ,

16.00 

Ocena pracownika pełni wiele funkcji. Opisuje jego postawę i osiągane wyniki, ale także wpływ pracy osoby zatrudnionej na realizację celów zakładu pracy.

Wynik oceny pracownika bierze się pod uwagę podczas przygotowywania budżetu wynagrodzeń czy wprowadzania zmian w strukturze zatrudnienia. Negatywna ocena pracownika może stanowić więc czynnik zwiększający ryzyko zwolnienia danej osoby, choć w pierwszej kolejności ma służyć celom naprawczym. 

Każda ocena pracownika musi składać się z kilku obowiązkowych elementów. Można przygotować ją w oparciu o nasz wzór negatywnej oceny pracownika, który uwzględnia dane personalne pracownika, ocenę stopnia realizacji zleconych mu zadań oraz opis jego umiejętności i kompetencji.

Dobór pozostałych kryteriów oceny zależy od zajmowanego stanowiska czy specyfiki pracy.

Pracownik powinien pamiętać, że negatywna ocena pracownika nie jest równoznaczna ze zwolnieniem. Jej celem jest między innymi wskazanie braków czy błędów, nad którymi pracownik powinien pracować. Ocena pracy stanowi podstawę tak zwanych planów naprawczych, których celem jest poprawa wyników osiąganych przez pracownika. 

Opinie (0)

Brak komentarzy

Negatywna ocena pracownika – przykład