Zgoda na pracę nieletniego dziecka – wzór

16.00 

Praca młodocianego, czyli nieletniego dziecka, może być wykonywana w oparciu o umowę o pracę. Młodociany pracownik to osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie jest jeszcze pełnoletnia, czyli nie ma 18 lat.

Aby pracodawca mógł zawrzeć umowę z małoletnim, potrzebna jest zgoda na pracę nieletniego dziecka wydana przez jego opiekunów prawnych/rodziców.

Zasadniczo, zgoda na pracę nieletniego dziecka powinna zostać przygotowana na etapie rekrutacji, czyli przed zawarciem umowy. Wymaga się bowiem, aby dziecko najpierw przedstawiło zgodę rodzica na ewentualne wykonywanie pracy w przyszłości.

Ten dokument dołącza się do podpisanej umowy wraz z pozytywną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Co powinna zawierać zgoda na pracę nieletniego dziecka? Dokument musi uwzględniać między innymi dane małoletniego, miejsce świadczenia pracy, stanowisko oraz godziny pracy.

Do przygotowania pisma można wykorzystać wzór nasz zgody na pracę nieletniego dziecka, który powinien podpisać i ojciec, i matka dziecka. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda na pracę nieletniego dziecka – wzór