Wniosek o urlopowanie – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Urlopowanie dotyczy dziecka znajdującego się w pieczy zastępczej, na przykład w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym czy w domu dziecka. Wniosek o urlopowanie składa się do sądu rodzinnego, który podejmuje decyzję w tej sprawie.

Wnioskując o urlopowanie dziecka, opiekun zobowiązuje się do przejęcia całkowitej odpowiedzialności za małoletniego, pokrycia kosztów jego podróży, zapewnienia dziecku opieki materialnej i wychowawczej oraz zagwarantowania  terminowego powrotu dziecka.

Do przygotowania prośby o urlopowanie na weekendy, święta czy inne okazje, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o urlopowanie, pamiętając o konieczności samodzielnego uzasadnienia pisma.

Argument, którego można użyć w tym przypadku, to przede wszystkim chęć zadbania o podtrzymanie więzi rodzinnych.

Jeśli wniosek o urlopowanie zostanie rozpatrzony pozytywnie, opiekun dziecka musi przestrzegać zasad urlopowania określonych w regulaminie danej placówki.

Te najczęściej odnoszą się do konieczności przebywania z małoletnim pod wskazanym adresem oraz do obowiązku informowania placówki o wszelkich problemach związanych z dzieckiem.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o urlopowanie – wzór