Podanie o przeniesienie do innego oddziału – wzór

17.00 

Z prośbą o przeniesienie do innego oddziału może wystąpić osoba pracująca w firmie, która ma swoje zakłady pracy w różnych miejscowościach. Takie podanie o przeniesienie do innego działu najczęściej umotywowane jest przeprowadzką, lepszymi warunkami dojazdu czy posiadaniem własnego mieszkania w danym mieście.

To, czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, zależy wyłącznie od możliwości pracodawcy i jego dobrej woli. Z tego względu wypełniając wzór podania o przeniesienie do innego oddziału, należy skupić się przede wszystkim na jego dobrym uzasadnieniu. 

Warto pamiętać, że przeniesienie do innego oddziału wiąże się ze zmianą miejsca świadczenia pracy, a taka zmiana to modyfikacja warunków pracy i płacy, dlatego należy wprowadzić ją do umowy o pracę.

Można dokonać tego za porozumieniem – wystarczy, że pracownik złoży podanie o przeniesienie do innego oddziału, a jeśli pracodawca je zaakceptuje, strony podpiszą aneks do umowy. Gdy pracodawca nie wyraża zgody na przeniesienie, jedyna możliwość to złożenie wypowiedzenia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o przeniesienie do innego oddziału – wzór