Odwołanie do przedszkola – wzór

16.00 

Rodzic składa odwołanie do przedszkola w przypadku, kiedy jego dziecko brało udział w rekrutacji i nie zostało przyjęte do placówki.

Zgodnie z przepisami, rodzic powinien w pierwszej kolejności wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka, na co ma 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjęty.

Dopiero po otrzymaniu takiego uzasadnienia, rodzic może wykorzystać wzór odwołania do przedszkola, aby odnieść się do argumentów podanych przez komisję rekrutacyjną. 

Uzasadnienie odmowy komisja powinna wydać w ciągu 5 dni.

Następnie rodzic w ciągu 7 dni składa odwołanie do przedszkola, adresując je do dyrektora placówki. Może wykazać w nim, że komisja nie wzięła pod uwagę kryteriów, które spełnia dziecko jako kandydat lub że źle podliczyła punkty, jakie kandydat uzyskał w procesie rekrutacyjnym.

W piśmie warto przytoczyć też ewentualne okoliczności, które wskazują na zmiany w sytuacji dochodowej lub rodzinnej, na przykład pojawienie się kolejnego dziecka czy utrata pracy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie do przedszkola – wzór