Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu wzór

16.00 

Aby znieść współwłasność pojazdu, jeden z jego właścicieli może złożyć pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu. Skutki złożenia takiego oświadczenia będą podobne do skutków zawarcia umowy kupna-sprzedaży auta czy umowy darowizny. 

Warto wiedzieć, że oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu to część umowy zniesienia współwłasności.

Taki dokument powinien zawierać nie tylko dane współwłaściciela i jego oświadczenie woli, ale również dane pozostałych współwłaścicieli, dane pojazdu, wysokość udziałów, z których rezygnuje współwłaściciel, a także określenie ich wartości. Umowę zawiera się za zgodą wszystkich współwłaścicieli. 

Do przygotowania oświadczenia warto wykorzystać nasz gotowy wzór oświadczenia o zrzeczeniu się praw do samochodu.

Ponieważ druk uwzględnia jednostronne oświadczenie woli w brzmieniu jednoznacznym i niepozostawiającym niedomówień, co pozwala pozostałym współwłaścicielom zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami w przyszłości.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu wzór