Upoważnienie do odbioru emerytury na poczcie – wzór

Kategoria:

16.00 

Jak napisać pełnomocnictwo do odbioru emerytury na Poczcie? Ponieważ w dalszym ciągu istnieje spora część osób, które odbierają swoją emeryturę w gotówce, warto wiedzieć, jak upoważnić kogoś do jej odbioru na wypadek, gdyby sam emeryt przebywał na przykład w szpitalu.

Upoważnienie do odbioru emerytury na poczcie to pełnomocnictwo pocztowe, podlegające opłacie. Jak je przygotować i kto w ogóle może odebrać świadczenie za emeryta?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór upoważnienia, które pobierzesz powyżej.

Jak odebrać za kogoś emeryturę?

Wiele osób nie ma pojęcia, jak odebrać emeryturę osoby w szpitalu czy też osoby, która znajduje się z dala od domu, na przykład w sanatorium. Należy pamiętać więc, że do odbioru cudzej emerytury na poczcie potrzebne jest pełnomocnictwo pocztowe.

Pełnomocnictwo pocztowe to dokument, który upoważnia osoby trzecie do odbioru wszystkich przesyłek poleconych i przekazów pocztowych, w tym również emerytury. Pełnomocnictwo pocztowe podlega opłacie w wysokości:

 • stałej 26 zł,
 • miesięcznej 8 zł,
 • jednorazowej 6 zł.
Aby odebrać emeryturę w imieniu innej osoby, pełnomocnik musi pojawić się na poczcie z dowodem tożsamości i pisemnym pełnomocnictwem, które można przygotować w oparciu o nasz wzór upoważnienie do odbioru emerytury.

Kto może zostać upoważniony do odbioru emerytury?

Osoby szukające odpowiedzi na pytanie „kto może odebrać emeryturę od listonosza?”, powinny wiedzieć, że zgodnie z przepisami listonosz nie ma prawa wydać emerytury innej osobie niż świadczeniobiorca, w tym nawet jego domownikom.

Jeśli nie zastanie emeryta w domu, musi przekazać środki z powrotem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uprawniony może wtedy złożyć do ZUS wniosek o wypłatę tak zwanego świadczenia niezrealizowanego.

Zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem jest jednak upoważnienie osoby trzeciej do odbioru emerytury z placówki pocztowej. Co ważne, takiego pełnomocnictwa można udzielić każdemu, nie tylko osobom spokrewnionym, ale nawet znajomemu czy sąsiadowi. Jedyny warunek to posiadanie dokumentu pełnomocnictwa oraz dokumentu tożsamości.

Jak wypełnić pełnomocnictwo pocztowe?

W placówkach pocztowych dostępne są gotowe druki pełnomocnictwa pocztowego do wypełnienia. Wzór upoważnienia do odbioru emerytury na poczcie należy wypełnić niezbędnymi informacjami, takimi jak:

 • dane mocodawcy, w tym imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
 • dane pełnomocnika, także imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
 • oznaczenie rodzaju pełnomocnictwa: jednorazowe, czasowe, do odwołania (bezterminowe),
 • oznaczenie rodzaju przesyłek, czyli przedmiotu odbioru (przekazy pocztowe, przekazy pieniężne, paczki i tak dalej),
 • oznaczenie adresata przesyłek, wraz z adresem – pozwala to odbierać przesyłki wysyłane pod konkretny adres, a nie wszystkie przesyłki na dane mocodawcy.
Warta podkreślenia jest też zasada, iż pełnomocnictwo pocztowe powinno zostać podpisane na miejscu w placówce pocztowej, w obecności pracownika poczty – emeryt może wykorzystać też uniwersalny druk upoważnienie do odbioru emerytury PDF. 

Poczta nie ma prawa narzucać odbiorcom przekazów pieniężnych obowiązku korzystania z gotowych druków, zatem emeryt ma prawo przygotować odpowiednie pismo w komfortowych warunkach we własnym domu, pamiętając, by ująć w nim wszystkie wymagane dane formalne i własne oświadczenie woli.

Tym właśnie jest bowiem pełnomocnictwo pocztowe – oświadczeniem woli mocodawcy, który przekazuje wskazanej osobie prawo do reprezentowania swoich interesów i działania w jego imieniu.

W przypadku upoważnienia do odbioru emerytury, niezbędne elementy dokumentu to:

 • dane mocodawcy,
 • dane pełnomocnika,
 • oznaczenie czynności wykonywanych przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy: odbiór emerytury,
 • oznaczenie terminu obowiązywania pełnomocnictwa.
Jak wygląda odbiór emerytury w cudzym imieniu? Zasadniczo, pełnomocnik nie powinien być zmuszony do udawania się na pocztę z upoważnieniem, ponieważ dokument ten pozostaje w placówce pocztowej. W praktyce jednak pracownicy w każdej jednostce poczty mogą się zmieniać, dlatego lepiej jest mieć taki dowód zawsze przy sobie.

Poza tym, jedynym koniecznym dokumentem do odebrania czyjejś emerytury jest dokument tożsamości, którym pełnomocnik musi wylegitymować się, aby odebrać świadczenie w imieniu mocodawcy. Dokument potwierdzający tożsamość zawsze trzeba okazać przy odbieraniu emerytury.

Kiedy warto przygotować pełnomocnictwo pocztowe?

Każdy emeryt sam decyduje o tym, czy będzie pobierał świadczenie w gotówce, przekazem pocztowym, czy przelewem. Jeśli wybierze przelewy, nie ma możliwości wskazania numeru konta innej osoby – aby przekazać pieniądze komuś innemu, musi sam je przelać. Natomiast w przypadku wyboru formy gotówkowej, emeryt może upoważnić, kogokolwiek zechce do odbioru emerytury.

Takie rozwiązanie sprawdza się w sytuacji, kiedy świadczeniobiorca wie, że w momencie doręczenia emerytury nie będzie go w domu, na przykład z powodu:

 • planowanej operacji,
 • planowanej wycieczki,
 • planowanego wyjazdu do sanatorium.

Jednak upoważnienie do odbioru emerytury przydaje się nie tylko okazjonalnie. W przypadku seniorów, którzy mają trudności z samodzielnym poruszaniem się, są schorowani, udzielenie pełnomocnictwa pocztowego bezterminowego okazuje się wręcz konieczne.

Jeśli emeryta nie będzie w domu w momencie doręczenia świadczenia, listonosz zostawi w skrzynce awizo z informacją o obowiązku osobistego odebrania przekazu z poczty.

Tymczasem placówka pocztowa może znajdować się bardzo daleko od domu osoby starszej, zatem możliwość odebrania pieniędzy na przykład przez członka rodziny (wnuka, dziecko) będzie wygodnym wyjściem z kłopotliwej dla seniora sytuacji.

Pełnomocnictwo do odbioru emerytury powinny przygotować także te osoby starsze, które z uwagi na swój stan zdrowia liczą się z ryzykiem nagłej hospitalizacji. Wtedy takie upoważnienie powinno zostać przygotowane „na wszelki wypadek”.

Warto pamiętać, że sprawa jest nieco prostsza w przypadku zwykłych przesyłek pocztowych. Takie paczki powinny zostać wydane na podstawie awizo domownikom, którzy są spokrewnieni z adresatem przesyłki.

Wystarczy, że okażą na poczcie swój dokument tożsamości (pozwala to na weryfikację pokrewieństwa) oraz wspomniane awizo. W taki sposób nie można odebrać jedynie przesyłek sądowych. Wiele zależy też od nastawienia pracowników poczty. Niekiedy mogą oni odmówić wydania przesyłki nawet bliskiej rodzinie adresata.

Zsumowanie informacji

Przy udzieleniu innej osobie pełnomocnictwa do odbioru emerytury emeryt, sporządzając taki dokument, koniecznie musi dochować formy pisemnej. Pełnomocnictwa należy dokonać w obecności pracownika operatora pocztowego w placówce pocztowej, jasno mówią o tym przepisy w regulaminie świadczenia usług pocztowych.

Po sporządzeniu i podpisaniu przez obie strony pełnomocnictwa pocztowego następuje przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego przez pracownika poczty polskiej. Pisemne oświadczenie o udzieleniu innej osobie pełnomocnictwa do odbioru świadczenia emerytalnego powinno spełniać wszystkie formalne wymogi stawiane tego typu pismom.

Aby ułatwić Ci sporządzenie pełnomocnictwo pocztowego – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz na samej górze!

Opinie (0)

Brak komentarzy

Upoważnienie do odbioru emerytury na poczcie – wzór