Petycja o progi zwalniające wzór

Kategorie: ,

16.00 

Progi zwalniające można stosować w obszarze zabudowanym na drogach klasy L i D, a wyjątkowo również na drogach klasy Z. Są one zabronione między innymi na drogach krajowych i wojewódzkich.

Petycja o progi zwalniające powinna zostać zaadresowana do zarządzającego ruchem na danej drodze. Ruchem na drogach powiatowych i gminnych zarządza natomiast starosta, a ruchem na drogach w miastach na prawach powiatu – prezydent miasta.

Ponieważ celem montażu progów zwalniających jest mechaniczne zmuszenie pojazdów do obniżenia prędkości jazdy, petycja w takiej sprawie powinna zostać uzasadniona kwestiami bezpieczeństwa.

Wypełniając wzór petycji o progi zwalniające, można powołać się między innymi na fakt, iż przy danej trasie mieszka wiele małych dzieci.
 

Warto wiedzieć, że petycja o progi zwalniające ma większą „moc sprawczą” niż wniosek w takiej sprawie, jednak nie istnieje żadna określona liczba podpisów, które muszą znaleźć się na takim dokumencie. Równie ważna będzie więc petycja z tylko jednym podpisem. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Petycja o progi zwalniające wzór