Pismo przewodnie do KRS – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Złożenie do KRS wniosku z błędami skutkuje zwrotem wniosku bez możliwości uzupełnienia go o poprawnie wypełnione druki. Sąd zwraca wnioskodawcy opłaty, a referendarz w swoim zarządzeniu uzasadnia, jakie błędy doprowadziły do podjęcia decyzji o zwrocie.

W takich okolicznościach wnioskodawca ma 7 dni na ponowienie wniosku, dołączenie do niego prawidłowo wypełnionych formularzy i sporządzenie pisma przewodniego. Pismo przewodnie do KRS to wyjaśnienie okoliczności ponownego złożenia dokumentów.

Jeśli sąd wzywa do uzupełnienia braków lub poprawienia błędów, zainteresowany składa pismo przewodnie do KRS, w którym ujmuje sygnaturę sprawy, oznaczenie sądu i referendarza, a także informację o tym, że w pismo składane jest w odpowiedzi na zarządzenie oraz że wnioskodawca dołącza do niego poprawnie wypełniony formularz. 

Aby poprawnie wypełnione formularze zostały uznane przez sąd, wnioskodawca musi złożyć wszystkie dokumenty w wyznaczonym terminie 7 dni.

Może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pisma przewodniego do KRS, aby dopełnić formalności na czas. W przeciwnym razie referendarz sądowy wyda postanowienie o odmowie wpisu do KRS.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo przewodnie do KRS – wzór