Pismo przewodnie – pismo wyjaśniające lub wprowadzające

16.00 

Pismo przewodnie to krótkie pismo wyjaśniające lub wprowadzające. Pismo tworzone jest w celu przedstawienia innych dokumentów.

Pismo przewodnie sporządzane jest wtedy, kiedy istnieje konieczność uzupełnienia danej sprawy o konkretne dokumenty. Pisze się je zwykle przy dostarczaniu do urzędu, instytucji, firmy, osoby prywatnej jakiegoś dokumentu. Ponadto pismo przewodnie jest wyrazem dobrych zwyczajów i szacunku, jaki ma nadawca do odbiorcy.

Określenie adresata

W nagłówku należy określić adresata, do którego kierowane będzie pismo przewodnie. Jeżeli adresatem jest sąd, należy podać także wydział sądu, który prowadzi sprawę.

Określenie stron postępowania

Jeżeli pismo jest już kolejnym w przedmiotowej sprawie, należy podać imiona i nazwiska (lub nazwy osób prawnych) stron postępowania. Adres zamieszkania (adres siedziby) czy PESEL (NIP)  znajduje się w aktach sprawy, jeżeli powyższe dane nie uległy zmianie – wystarczy wskazać, iż ww. dane znajdują się w aktach sprawy.

Wskazanie sygnatury akt sprawy

Należy wskazać sygnaturę/znak akt sprawy, której dotyczy nasze pismo, bez wskazania sygnatury/znaku adresat ma prawo zwrócić pismo.

Określenie rodzaju pisma

Na początku petitum należy określić rodzaj pisma. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Podobne wzory pism:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo przewodnie – pismo wyjaśniające lub wprowadzające