Wniosek o zaliczenie opłaty sądowej KRS wzór

Kategorie: , Tag:
(1 opinia klienta)

16.00 

Jeżeli po złożeniu wniosku o wpis do KRS, wnioskodawca otrzyma  zarządzenie o zwrocie pisma, powinien w terminie 7 dni złożyć taki wniosek ponownie – tym razem uzupełniając go o wszystkie wymagane dane czy poprawiając błędy.

W tym celu musi nie tylko jeszcze raz wypełnić formularze, ale też dołączyć do nich pismo przewodnie. Może również przygotować wniosek o zaliczenie opłaty sądowej KRS, czyli prośbę o niezwracanie uprzednio uiszczonej opłaty, lecz o zaliczenie jej na poczet ponownie złożonego wniosku. 

Wnioskodawca ma 7 dni na przygotowanie kompletu dokumentów. Dobrze więc, jeśli wykorzysta gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zaliczenie opłaty sądowej KRS. Jest to wygodniejsze rozwiązanie niż wnoszenie o zwrot opłaty i jej ponowne uiszczenie. 

Warto pamiętać, że wniosek o zaliczenie opłaty sądowej KRS wraz z pozostałymi pismami i wypełnionymi formularzami trzeba złożyć we wspomnianym terminie. W przeciwnym razie sąd wyda postanowienie o odmowie dokonania wpisu. Na postanowienie przysługuje wnioskodawcy apelacja.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o zaliczenie opłaty sądowej KRS wzór
  1. zamówienie zrealizowane błyskawicznie, wzór wniosku ok