Podanie o przedłużenie sesji wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Podanie o przedłużenie sesji student składa do dziekana swojego wydziału, kiedy nie udaje mu się zaliczyć wszystkich egzaminów w pierwszym terminie.

Taki wniosek musi zawierać wszystkie dane osobowe studenta, a także uzasadnienie prośby, czyli przyczyny nieprzygotowania do sesji egzaminacyjnej. Uzasadnieniem podania może być ciężka choroba, praca zarobkowa czy trudna sytuacja rodzinna. 

Podanie o przedłużenie sesji warto złożyć niezwłocznie po oblaniu lub nieprzystąpieniu do egzaminu. Uczelnia może wyznaczać w swoim regulaminie konkretne terminy na złożenie takiego wniosku. Natomiast nowy termin egzaminów w ramach sesji ustala się indywidualnie w porozumieniu z prowadzącym zajęcia. 

Wzór podania o przedłużenie sesji student wypełnia swoim imieniem, nazwiskiem, numerem albumu, kierunkiem, rokiem i semestrem studiów, a także własnym uzasadnieniem. Pismo składa się w dziekanacie.

O jego rozpatrzeniu pracownicy dziekanatu mogą poinformować studenta telefonicznie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o przedłużenie sesji wzór