Pisemne zobowiązanie do spłaty określonej kwoty w określonym czasie – wzór

Kategoria:

16.00 

Pisemne zobowiązanie do spłaty określonej kwoty w określonym czasie to oświadczenie dłużnika, w którym uznaje on swój dług i zapowiada jego spłatę na realnych dla siebie warunkach.

Chociaż jest to dokument o charakterze prywatnym, ma duże znaczenie dla wierzyciela, gdyż stanowi potwierdzenie istnienia długu i pozwala łatwiej dochodzić jego spłaty przed sądem.

Aby oświadczenie dobrze zabezpieczało interes dłużnika i wierzyciela, warto sporządzić je w oparciu o nasz wzór pisemnego zobowiązania do spłaty określonej kwoty w określonym czasie.

Pismo może przewidywać spłatę długu w jednej transzy lub w ratach, wtedy powinno zawierać również harmonogram spłaty zadłużenia. 

Pisemne zobowiązanie do spłaty określonej kwoty w określonym czasie pozwala dłużnikowi uniknąć popadania w spiralę długu i co ważniejsze – uniknąć egzekucji komorniczej i konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jest to również rozwiązanie korzystne dla samego wierzyciela, ponieważ daje mu gwarancję odzyskania pieniędzy lub – w najgorszym przypadku – podstawę dochodzenia roszczeń przed sądem. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pisemne zobowiązanie do spłaty określonej kwoty w określonym czasie – wzór