Podanie o przyjęcie do przedszkola + uzasadnienie

Kategorie: , Tag:

16.00 

Podanie o przyjęcie do przedszkola otwiera proces rekrutacji do placówki. Zawiera ono podstawowe informacje na temat małego ucznia oraz uzasadnienie prośby o przyjęcie dziecka do placówki. Pismo składa się do dyrektora przedszkola w terminie wyznaczonym przez jednostkę – rekrutacja odbywa się zarówno na semestr zimowy, jak i na semestr letni.

Podanie o przyjęcie do przedszkola powinno zostać odpowiednio uzasadnione. Od użytych argumentów może zależeć decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury dziecka. Rodzice mogą powołać się w nim na ciekawą ofertę edukacyjną placówki, bliskość od miejsca zamieszkania, obecność innych członków rodziny dziecka w danym przedszkolu i tak dalej.

Wzór podania o przyjęcie do przedszkola należy wypełnić danymi osobowymi dziecka i rodziców/opiekunów. Pismo zawiera także przykładowe uzasadnienie, które można wykorzystać do umotywowania swojego wniosku. Warto pamiętać, aby wypełniony i podpisany dokument złożyć w sekretariacie w wyznaczonym terminie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o przyjęcie do przedszkola + uzasadnienie