Przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem

16.00 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty adresujemy do dłużnika, który mimo wcześniejszych wezwań, nie spłacił zaciągniętego zobowiązania. Ostatecznie wezwanie jest traktowane jako zapowiedź wniesienia sprawy do sądu.

Kodeks postępowania cywilnego nie nakłada na nas obowiązku, by przedsądowe wezwanie do zapłaty poprzedzało, skierowanie sprawy na drogę sądową. Omawiane wezwanie należy traktować jako propozycję polubownego rozwiązania sprawy.

Postępowanie sądowe wiąże się ze znacznymi kosztami, dlatego też warto o tym poinformować dłużnika w przedsądowym wezwaniu. Informacja ta może znacznie zmobilizować dłużnika do spłaty zobowiązania i tym samym przyśpieszy cały proces.

Prawo cywilne nie określa formalnych kryteriów przedsądowego wezwania do zapłaty. Mimo to pismo powinno zawierać takie elementy jak:

  • miejsce i data sporządzenia pisma;
  • dane wierzyciela oraz dane dłużnika;
  • określenie, z czego wynika obowiązek zapłaty, (np. z umowy bądź z faktury);
  • kwota długu;
  • oznaczenie terminu spłaty długu;
  • podpis wierzyciela.

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem