Podanie o umorzenie długu za czesne na uczelni – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Podanie o umorzenie długu za czesne na uczelni wnosi student, który zrezygnował z nauki, ale nie dopełnił związanych z tym formalności, czyli nie złożył w odpowiednim terminie wniosku o wykreślenie z listy studentów. Pismo można złożyć po otrzymaniu przedsądowego wezwania do zapłaty.

Umorzenie zaległości jest możliwe pod warunkiem odpowiedniego uzasadnienia wniosku w tej sprawie. Argumenty, na jakie warto się powołać, to przede wszystkim trudna sytuacja materialna, spowodowana chorobą i kosztownym leczeniem czy też utratą pracy.

Podanie o umorzenie długu za czesne na uczelni należy skierować do rektora szkoły wyższej. Pismo musi uwzględniać niezbędne dane formalne, umożliwiające identyfikację studenta i jego zadłużenia. Wzór podania o umorzenie długu za czesne na uczelni ułatwia przygotowanie stosownego dokumentu.

Wystarczy wypełnić go własnymi danymi osobowymi, uzasadnić i podpisać. Im wcześniej były student wystąpi z takim pismem, tym lepiej. Sprawa nieuregulowanego długu może znaleźć bowiem swój finał w sądzie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o umorzenie długu za czesne na uczelni – wzór