Podanie o wydanie zaświadczenia o studiowaniu – wzór

16.00 

Podanie o wydanie zaświadczenia o studiowaniu może sporządzić student lub absolwent uczelni. Taki wniosek składa się w dziekanacie, kiedy jest to wymagane – gdy pisemne prośby o wydanie zaświadczenia nie są akceptowane. Dokument może okazać się niezbędny między innymi w procesie wnioskowania o dodatkowe stypendium (spoza uczelni), o inną pomoc finansową (np. od MOPS) czy też o udzielenie kredytu studenckiego. 

Podanie o wydanie zaświadczenia o studiowaniu musi zawierać podstawowe dane osobowe studenta, w tym jego numer albumu, rok i kierunek studiów oraz imię i nazwisko. Poza tym, wymaga się również, aby pismo uwzględniało cel wystawienia takiego zaświadczenia, który pojawi się później na dokumencie przygotowanym przez pracowników dziekanatu.

Wzór podania o wydanie zaświadczenia o studiowaniu pomaga przygotować wniosek pozbawiony braków formalnych. Student może wypełnić go, podpisać i zanieść do dziekanatu, a nawet przesłać pocztą, listem poleconym. Jeśli pismo składane jest osobiście, warto zapytać, kiedy możliwy będzie odbiór gotowego zaświadczenia. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o wydanie zaświadczenia o studiowaniu – wzór