Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych pracownik kieruje do swojego pracodawcy, który nie ma obowiązku wyrażenia zgody na takie dofinansowanie, ale często decyduje się wesprzeć proces doszkalania własnego pracownika.

Jeśli pracodawca zaakceptuje wniosek, podpisze z osobą zatrudnioną tak zwaną lojalkę, czyli umowę o kształceniu pracownika, która obliguje go do pracy w danym zakładzie przez określony okres czasu. 

Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych może dotyczyć pokrycia kosztów czesnego, dojazdów, zakwaterowania i zakupu podręczników. Pismo powinno zawierać uzasadnienie prośby pracownika, w którym ten odwoła się do korzyści, jakie przyniesie pracodawcy podwyższenie kwalifikacji osoby zatrudnionej. 

Wzór wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych opracowany został tak, aby każdy pracownik mógł z łatwością wypełnić go i przedłożyć swojemu pracodawcy. Dokument należy wydrukować, podpisać i złożyć u przełożonego, pamiętając, że pismo nie obliguje go do wyrażenia zgody na pokrycie kosztów studiów podyplomowych pracownika. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych wzór