Wniosek o demoralizację nieletniego – wzór

16.00 

Demoralizacja nieletniego polega na dopuszczaniu się przez małoletniego czynów zabronionych.

Może to być między innymi uciekanie z domu, wagarowanie, spożywanie alkoholu czy przyjmowanie narkotyków. Wniosek o demoralizację nieletniego mogą złożyć zarówno jego opiekunowie, jak i osoby obce, na przykład dyrektor szkoły. Pismo kieruje się do organów ścigania lub do sądu rodzinnego.

Wniesienie wniosku o demoralizację skutkuje zbadaniem sytuacji, czyli przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.

Jeśli wniosek o demoralizację nieletniego zostanie złożony na komendzie policji, funkcjonariusze mogą stawić się w miejscu zamieszkania małoletniego i zastosować działania prewencyjne, jak uruchomienie procedury Niebieskiej Karty. 

Gotowy do wypełnienia wzór wniosku o demoralizację nieletniego może wykorzystać dowolna osoba, która posiada wiedzę na ten temat. Najczęściej są to jednak osoby z otoczenia dziecka, jak sąsiedzi, dalsza rodzina czy pracownicy szkoły.

Skutkiem wszczęcia sprawy o demoralizację nieletniego może być natomiast ustanowienie nadzoru organizacji społecznej lub kuratora, skierowanie nieletniego do instytucji o charakterze wychowawczym, a także umieszczenie nieletniego w rodzinie zastępczej lub w zakładzie poprawczym.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o demoralizację nieletniego – wzór