Potwierdzenie zwrotu kaucji – wzór

16.00 

Kaucja zwrotna pełni rolę zabezpieczającą należyte wykonanie umowy. Znajduje zastosowanie przede wszystkim przy umowie najmu, w tym nie tylko najmu nieruchomości.

Środki pieniężne stanowiące kwotę kaucji podlegają rozliczeniu, zatem strona przyjmująca gotówkę może dokonać z danej sumy uzasadnionych potrąceń.

W momencie rozliczania się z najemcą warto przygotować potwierdzenie zwrotu kaucji. Dokument pełni istotną rolę dowodową i dobrze zabezpiecza interesy obu stron transakcji, w tym zwłaszcza wynajmującego. 

Dokument poświadczający dokonanie zwrotu kaucji można przygotować w oparciu o wzór potwierdzenia zwrotu kaucji, który uwzględnia informacje dotyczące wysokości zwracanych środków i terminu dokonania zwrotu.

Potwierdzenie zwrotu kaucji pozwala wynajmującemu zabezpieczyć się przed dodatkowymi roszczeniami ze strony najemcy.

Natomiast dla samego najemcy jest najbardziej istotne w przypadku, kiedy kaucja zostaje rozliczona i nie podlega zwrotowi w całości – w takiej sytuacji konieczne jest przedstawienie odpowiednich rachunków, uzasadniających dokonanie potrącenia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Potwierdzenie zwrotu kaucji – wzór