Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wzór

16.00 

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły to możliwość, przysługująca osobie zatrudnionej na podstawie mianowania. Przeniesienia do innej szkoły dokonuje dyrektor tej placówki, do której nauczyciel ma być przeniesiony. Wcześniej jednak zasięga on opinii organu prowadzącego i uzyskuje zgodę dyrektora szkoły, w której pracuje pedagog. 

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły nie musi zostać zaakceptowana przez dyrektora placówki, w której aktualnie zatrudniony jest pedagog. Taka decyzja zależy bowiem od jego dobrej woli. Jeśli dyrektor odmówi, procedura dobrowolnego przeniesienia zostanie zakończona.

Nauczyciel nadal może zmienić jednak miejsce pracy – składając wypowiedzenie zmieniające.

Wzór prośby nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wystarczy wypełnić swoimi danymi osobowymi, oznaczeniem placówki, do której pedagog chce się przenieść i odpowiednim uzasadnieniem. Najczęściej stosowane w takim przypadku argumenty to między innymi zmiana miejsca zamieszkania. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wzór