Prośba o przepisanie oceny – wzór

16.00 

Z reguły, student może ubiegać się o przepisanie oceny z przedmiotu już zrealizowanego na innej uczelni, na innym kierunku studiów czy na innym wydziale.

Aby tak się stało, musi wystąpić z odpowiednim pismem w tej sprawie do dziekana. Warto upewnić się wcześniej, że przepisanie oceny jest możliwe, zapoznając się z regulaminem swojej uczelni.

Przykładowo, w przypadku tego samego kierunku ocena z przedmiotu zaliczonego na I stopniu studiów zwykle nie może być przepisana na II stopniu studiów. 

Pisemna prośba o przepisanie oceny nie wymaga uzasadnienia, jeśli jest zgodna z regulaminem uczelni. Wystarczy więc sformułować w niej swoje żądanie i powołać się na fakt zaliczenia danego przedmiotu na innej uczelni/kierunku/wydziale.

Do pisma student dołącza potwierdzenie zaliczenia przedmiotu wraz z otrzymaną oceną.

Aby przygotować prawidłowe podanie do dziekana, student może wypełnić wzór prośby o przepisanie oceny. Należy podać w nim swoje dane osobowe, numer albumu i dane kontaktowe. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o przepisanie oceny – wzór