Prośba o zwrot części kosztów za wymianę okien wzór

16.00 

Z możliwości dofinansowania inwestycji w postaci wymiany stolarki okiennej może skorzystać zwykle każda osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu, regularnie płaci czynsz i nie zalega z żadnymi opłatami.

Prośba o zwrot części kosztów za wymianę okien powinna zostać skierowana do spółdzielni mieszkaniowej, która przeznacza na ten cel środki z funduszu remontowego. 

Aby prośba o zwrot części kosztów za wymianę okien została rozpatrzona pozytywnie, wnioskodawca musi korzystać z takiej możliwości po raz pierwszy. Wysokość dofinansowania określana jest w regulaminie spółdzielni i wynosi zwykle 40% całej kwoty.

Pismo w takiej sprawie można przygotować w oparciu o wzór prośby o zwrot części kosztów za wymianę okien, dołączając do niego fakturę za zakup i montaż stolarki. 

Warto wiedzieć, że nie każda spółdzielnia mieszkaniowa oferuje swoim lokatorom taką formę wsparcia. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy nie mogą wykazać zainteresowania dofinansowaniem takiej inwestycji – sposób rozpatrzenia wniosku jest jednak kwestią indywidualną. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o zwrot części kosztów za wymianę okien wzór