Prośba o dokonanie przeglądu okien wzór

16.00 

Właściwy stan techniczny stolarki okiennej to kwestia nie tylko bezpieczeństwa mieszkańców budynku wielorodzinnego, ale również kosztów ogrzewania. Prośba o dokonanie przeglądu okien jest niezbędna, jeśli lokator chce doprowadzić do wymiany stolarki na nową.

Pismo należy kierować do spółdzielni mieszkaniowej lub do gminy, jeśli mieszkanie jest lokalem komunalnym, bądź socjalnym.

Do przygotowania pisma w sprawie stanu technicznego stolarki okiennej zainteresowany może wykorzystać gotowy wzór prośby o dokonanie przeglądu okien.

Dokument uwzględnia opis wizualny stolarki okiennej, a także podstawowe dane wnioskodawcy i oznaczenie mieszkania, którego dotyczy pismo. 

Należy pamiętać, że samowolna wymiana okien możliwa jest jedynie w mieszkaniu, które stanowi własność lokatora.

Nie można bez zgody zarządcy budynku wymienić okien w mieszkaniu socjalnym czy komunalnym.

Prośba o dokonanie przeglądu okien stanowi więc wstęp do wnioskowania o dokonanie ich wymiany lub naprawy. Powinna skutkować wykonaniem przeglądu i oceną stanu technicznego stolarki okiennej. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o dokonanie przeglądu okien wzór