Umowa najmu pokoju w domu jednorodzinnym – wzór PDF i DOC

Kategorie: , ,

16.00 

Najem pokoju w domu jednorodzinnym powinien zostać udokumentowany za pomocą odpowiedniej umowy w formie pisemnej. Umowa najmu pokoju w domu jednorodzinnym pozwala stronom ustalić najważniejsze warunki najmu, w tym wysokość czynszu oraz prawa i obowiązki stron.

Dokument powinien określać także, z których pomieszczeń w domu może korzystać najemca, choć formalnie ich nie wynajmuje (łazienka, kuchnia).

Niezależnie od okoliczności, umowa najmu pokoju w domu jednorodzinnym zawsze powinna zawierać kilka niezbędnych elementów, w tym dane stron najmu, oznaczenie przedmiotu najmu (oznaczenie pokoju), wysokość, termin i sposób płatności za czynsz, prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego oraz warunki wypowiedzenia umowy.

Dokument może określać też wysokość kaucji. Warto uzupełnić umowę regulaminem korzystania z lokalu i protokołem zdawczo-odbiorczym.

Do przygotowania umowy najmu właściciel nieruchomości może wykorzystać przygotowany przez nas wzór umowy najmu pokoju w domu jednorodzinnym.

Dokument sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla wynajmującego i dla najemcy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa najmu pokoju w domu jednorodzinnym – wzór PDF i DOC