Umowa zlecenie dla księgowej – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Księgowa może współpracować z firmą na podstawie umowy zlecenia. Jeśli księgowa zajmuje się dokumentacją finansową, podatkową i kadrową, można zawrzeć z nią umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę. Umowa zlecenia dla księgowej musi uwzględniać jednak kilka niezbędnych elementów formalnych.

Co ważne, umowa zlecenie dla księgowej nie może przypominać umowy o pracę, ponieważ nie jest nią w świetle prawa. Pracownik pracujący na warunkach umowy o pracę, powinien zostać objęty regulacjami kodeksu pracy, natomiast w przypadku umowy zlecenia strony obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 

Aby umowa z księgową dobrze chroniła interesy obu stron, warto sporządzić ją w oparciu o nasz wzór umowy zlecenia dla księgowej. Kontrakt uwzględnia między innymi czas trwania umowy, obowiązujący okres wypowiedzenia, ustaloną wysokość wynagrodzenia za pracę czy opis obowiązków księgowej.

Zakres umowy zlecenia jest zależny od woli stron. Te mają pełne prawo dowolnie go modyfikować. Wzór można dostosować więc do swoich potrzeb.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa zlecenie dla księgowej – wzór