Wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Mogłoby się wydawać, że rzeczy pozostawione przez najemcę w lokalu wolno jest uznać za porzucone i dowolnie nimi rozporządzać – zatrzymać lub wyrzucić. Jednak bardzo istotne jest określenie, czy były lokator porzucił je świadomie, celowo czy nieświadomie.

Zawsze najbezpieczniejszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest formalne wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu. Takie pismo powinno wyznaczać termin na zabranie rzeczy, po przekroczeniu którego można uznać je za porzucone. 

Warto pamiętać, że pisemne wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu nie będzie konieczne, jeśli strony już na etapie podpisywania umowy najmu ustalą status rzeczy pozostawionych w mieszkaniu po rozwiązaniu umowy.

Jeżeli w dokumencie znajdą się odpowiednie zapisy na ten temat, wynajmujący nie musi zastanawiać się, co zrobić z takimi przedmiotami.

Aby wezwanie do zabrania rzeczy było skuteczne, najlepiej przygotować je w oparciu o nasz gotowy wzór wezwania do zabrania rzeczy z lokalu, który wystarczy wypełnić i przekazać byłemu lokatorowi, na przykład wysłać listem poleconym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu – wzór