Umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego wzór

Kategorie: , , Tag:

16.00 

Jak napisać umowę podnajmu stanowiska fryzjerskiego? Umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego to nic innego jak umowa podnajmu części lokalu użytkowego. Jest to rozwiązanie stosowane przede wszystkim przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, czyli małe podmioty o ograniczonym budżecie, których nie stać na samodzielny wynajem całego lokalu użytkowego.

Jak powinna wyglądać umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego? Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy – który pobierzesz powyżej↑

Czym jest podnajem stanowiska fryzjerskiego?

Fryzjerzy rozpoczynający prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej często zastanawiają się, na czym polega podnajęcie stanowiska fryzjerskiego. Taki wynajem dotyczy z reguły jedynie części większego lokalu użytkowego – salonu kosmetycznego, obiektu spa czy innego typu dużego salonu piękności.

Natomiast sama umowa najmu stanowiska fryzjerskiego to umowa podnajmu części lokalu użytkowego, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy najmu.

W ramach takiej umowy najemca lokalu użytkowego może wydzielić i wynająć jego część, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć na sfinansowanie własnego czynszu najmu. Rozwiązanie to jest korzystne również dla podnajemcy, który może znacząco ograniczyć koszty wynajmu, kiedy umowa dotyczy jedynie części lokalu użytkowego, a nie jego całości.

Jakie przepisy stosuje się do umowy podnajmu stanowiska fryzjerskiego?

Jak zostało wspomniane, podnajem stanowiska fryzjerskiego to podnajem części lokalu użytkowego. Przepisy nie odnoszą się bezpośrednio do takiego stosunku najmu, dlatego zastosowanie znajdują tutaj przepisy dotyczące zwykłego najmu lokalu użytkowego i jego podnajmu. Najważniejszy z nich dotyczy konieczności uzyskania zgody właściciela lokalu na podnajem osobom trzecim. Jak czytamy:

Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym”. (art. 688 KC)

Oznacza to, że wynajem stanowiska fryzjerskiego jest dopuszczalny jedynie w przypadku, kiedy pierwotny wynajmujący – zwykle właściciel – zezwala na takie rozwiązanie lub inaczej: wyraźnie nie zabrania podnajmu w treści umowy zawartej z najemcą. Warto wspomnieć przy tym, że przepisy nie przewidują żadnych kar ustawowych za podnajem części lokalu użytkowego bez zgody wynajmującego.

Choć jest to zabronione, to Kodeks cywilny nie odnosi się już do tego, jakie sankcje miałyby grozić najemcy, który łamie te przepisy. Oznacza to, że rodzaj kary uzależniony jest od treści umowy najmu.

Nieco inaczej wygląda sytuacja podnajmu w przypadku lokali mieszkalnych. W odniesieniu do nich zastosowanie znajdują bowiem przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów, a ta przewiduje za nielegalny podnajem możliwość wypowiedzenia umowy najmu z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Kolejna ważna reguła dotycząca podnajmu stanowiska fryzjerskiego to solidarna odpowiedzialność najemcy i podnajemcy wobec wynajmującego – właściciela lokalu. Jak czytamy we wspomnianym już art. 688 KC:

§ 1.Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.

2. Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu.”

Choć w przypadku podnajmu mamy do czynienia z dwoma umowami najmu i dwoma stosunkami najmu, to pierwotna umowa zawarta pomiędzy właścicielem lokalu a najemcą jest ważniejsza niż umowa podnajmu.

Najemca i podnajemca muszą przestrzegać zasad ustalonych przez wynajmującego. Mają też obowiązek użytkować lokal zgodnie z jego przeznaczeniem i oddać w stanie niepogorszonym po zakończeniu okresu najmu.

O tym, że priorytet nad umową podnajmu ma umowa najmu świadczy również fakt, że podnajem nie może trwać dłużej niż okres najmu – jeżeli umowa najmu zostanie rozwiązana, automatycznie rozwiązaniu ulegnie także umowa podnajmu.

Jakie elementy warto uwzględnić w umowie podnajmu stanowiska fryzjerskiego?

Umowę z fryzjerem warto przygotować w oparciu o wzór umowy podnajmu stanowiska fryzjerskiego. Taki gotowy do wypełnienia druk sprawdzi się także w przypadku innych umów podnajmu części lokalu użytkowego, na przykład podnajmu stanowiska kosmetycznego.

Dokument uwzględnia następujące elementy:

 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron umowy,
 • oznaczenie przedmiotu umowy: lokalizacja lokalu, wielkość lokalu, stan wyposażenia lokalu i tak dalej,
 • określenie wysokości czynszu najmu i sposobu rozliczania mediów,
 • określenie sposobu i terminu płatności,
 • oznaczenie czasu trwania umowy – nie dłużej niż umowa najmu tego lokalu,
 • określenie warunków wypowiedzenia umowy,

a także opcjonalnie:

 • określenie wysokości kaucji zwrotnej,
 • określenie warunków korzystania z lokalu, na przykład zastrzeżeń co do dokonywania zmian w aranżacji lokalu,
 • określenie kar umownych, na przykład za zwłokę w płatnościach.

Co ciekawe,  umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego nie musi przyjmować formy pisemnej, jeśli obejmuje okres krótszy niż jeden rok. Zawsze korzystniej jest jednak przygotować ją na piśmie, ponieważ pełni wtedy rolę dowodową na wypadek ewentualnych sporów i nieporozumień.

Czy warto zawrzeć umowę podnajmu stanowiska fryzjerskiego?

Możliwość podnajęcia części lokalu użytkowego skierowana jest do fryzjerów, stylistek rzęs, manicurzystek czy innych przedstawicieli podobnych zawodów. Stanowi wygodne rozwiązanie dla małych firm i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, przynajmniej na start.

Pozwala znacząco obniżyć koszt wynajmu lokalu, ponieważ czynsz za samo wydzielone stanowisko jest zdecydowanie niższy niż czynsz najmu całego lokalu.

Podnajmując stanowisko fryzjerskie czy kosmetyczne, warto pamiętać jednak o podstawowych zasadach takiego najmu, czyli:

 • o konieczności uzyskania zgody właściciela lokalu na podnajem,
 • o solidarnej odpowiedzialności za lokal wobec właściciela, z wyłączeniem odpowiedzialności za płatność czynszu.

Podobne:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego wzór