Podnajem stanowiska kosmetycznego – wzór – zasady

Kategorie: , , Tag:
(1 opinia klienta)

16.00 

Podnajem stanowiska to najem części lokalu użytkowego. Może dotyczyć nie tylko stanowiska kosmetycznego, ale także stanowiska dla fryzjera, manicurzystki, stylistki rzęs i tak dalej. Stanowisko kosmetyczne najczęściej podnajmowane jest w dużym salonie kosmetycznym czy też w galerii handlowej.

Na jakich zasadach odbywa się taki podnajem i jak prawidłowo spisać umowę podnajmu stanowiska kosmetycznego?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy podnajmu stanowiska, którą pobierzesz powyżej.

Podnajem stanowiska kosmetycznego – umowa

Stanowisko w salonie kosmetycznym podnajmuje się na podstawie umowy podnajmu – podnajmu części lokalu użytkowego. W praktyce polega to na wynajmowaniu od aktualnego najemcy lokalu użytkowego wydzielonej części tego lokalu, czyli jednego stanowiska.

Umowę podnajmu można zawrzeć wyłącznie za zgodą wynajmującego, czyli właściciela lokalu użytkowego. Podnajemca – choć rozlicza się z najemcą lokalu – to odpowiada za niego również przed wynajmującym.

Bardzo istotne jest więc, aby zawarta między stronami umowa precyzowała, jakie jest przeznaczenie lokalu i w jaki sposób podnajemca ma prawo z niego korzystać.

Czy podnajem stanowiska kosmetycznego to dobre rozwiązanie? Z pewnością tak w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i dysponujących niewielkim kapitałem na start. Jest to znacznie mniej kosztowny sposób prowadzenia firmy niż samodzielny lokal użytkowy.

Na jakich zasadach odbywa się podnajem stanowiska kosmetycznego?

Zasady podnajmu stanowiska kosmetycznego określają przepisy Kodeksu cywilnego, ponieważ jest to podnajem części lokalu użytkowego. Najważniejszy przepis, jaki znajduje tu zastosowanie to art. 688 KC, zgodnie z którym:

Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Główną zasadą podnajmu lokalu użytkowego jest więc uzyskanie zgody wynajmującego – właściciela lokalu – na podnajem. Bez takiej zgody zawarcie umowy podnajmu jest niemożliwe, a jeśli dokument zostałby podpisany i tak nie miałby realnego znaczenia, zatem główny wynajmujący mógłby żądać opuszczenia lokalu przez podnajemcę.

Inne ważne zasady podnajmu stanowiska kosmetycznego, ujęte w przepisach kodeksu cywilnego, brzmią następująco:

§ 1.Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.

§ 2. Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu.

Przepisy te mówią o odpowiedzialności podnajemcy i najemcy względem wynajmującego. Odpowiedzialność ta jest solidarna z wyłączeniem kwestii czynszu. Podnajemca płaci czynsz najemcy, który jest dla niego wynajmującym, natomiast ten płaci swój czynsz wynajmującemu, właścicielowi lokalu. Podnajemca nie odpowiada przed właścicielem za realizację tego obowiązku przez najemcę.

Kodeks określa także, kiedy umowa podnajmu stanowiska kosmetycznego zostaje rozwiązana. Taki kontrakt nie może obowiązywać dłużej niż pierwotna umowa najmu zawarta pomiędzy wynajmującym i najemcą.

Jeśli więc umowa podnajmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony, to podnajemca musi mieć świadomość, że tak naprawdę okres jej trwania określa czas obowiązywania umowy najmu.

Zawarcie umowy podnajmu bez zgody wynajmującego

Co grozi za podnajęcie części lokalu użytkowego bez zgody wynajmującego, czyli właściciela lokalu? Złamanie przepisów kodeksu cywilnego poprzez zawarcie umowy podnajmu bez zgody właściciela nie wiąże się z żadnymi sankcjami, ale wynajmujący może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę najmu lokalu swojemu najemcy, a to będzie skutkowało również rozwiązaniem umowy podnajmu.

Jeśli bez zgody właściciela najemca podnajmuje lokal mieszkalny, stanowi to podstawę wypowiedzenia mu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o czym mówi nie tylko kodeks cywilny, ale również przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Niestety, nie znajdują one zastosowania w przypadku najmu lokali użytkowych, dlatego to w interesie wynajmującego jest przygotowanie takiej umowy najmu, która zabezpieczy go przed nieuczciwym najemcą.

Umowa najmu lokalu użytkowego może przewidywać kary umowne za podnajem lokalu lub jego części bez zgody właściciela nieruchomości. Jej zapisy mają priorytet nad postanowieniami umowy podnajmu, dlatego, choć obie umowy tworzą dwa stosunki prawne, to najważniejsza zawsze jest pierwotna umowa pomiędzy wynajmującym a najemcą.

Jak napisać dobrą umowę podnajmu stanowiska kosmetycznego?

Najprościej, umowę z najemcą lokalu użytkowego przygotować można w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór umowy podnajmu stanowiska kosmetycznego.

Taki dokument niewiele różni się od umowy najmu lokalu użytkowego, jaką najemca zawiera z właścicielem lokalu. Powinien uwzględniać jednak kilka istotnych elementów, aby dobrze chronił interesy obu stron.

Umowa podnajmu stanowiska kosmetycznego musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane stron umowy,
 • oznaczenie przedmiotu umowy najmu: opis lokalu i jego podnajmowanej części,
 • oznaczenie celu zawarcia umowy: prowadzenie działalności gospodarczej,
 • oznaczenie wysokości opłat: czynsz, media,
 • określenie terminu i sposobu dokonywania płatności,
 • oznaczenie czasu trwania umowy: data rozpoczęcia i zakończenia,
 • określenie warunków wypowiedzenia umowy.

Aby dokument był ważny, obie strony muszą go podpisać. Umowę warto też doprecyzować. Zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą bowiem w dowolny sposób ustalać warunki swojej współpracy, dlatego dokument często uwzględnia również:

 • oznaczenie wysokości kaucji zwrotnej,
 • określenie wysokości kar umownych, np. za opóźnienia w zapłacie czynszu,
 • opis zastrzeżeń dotyczących dokonywania zmian w lokalu.

Warto wiedzieć, że umowa podnajmu nie musi przyjmować formy pisemnej, jeśli zostaje zawarta na okres krótszy niż jeden rok. Mimo to dla celów dowodowych warto sporządzić ją na piśmie.

Aby umowa podnajmu lokalu użytkowego lub jego części (np. stanowiska) spełniała wszystkie formalne wymagania, w treści umowy powinny znaleźć się wszystkie istotne z punktu widzenia najemcy i wynajmującego elementy.

Aby uprościć Ci sporządzenie takiej umowy – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy podnajmu, który pobierzesz na samej górze.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Podnajem stanowiska kosmetycznego – wzór – zasady
 1. brak zarzutów, polecam zakup dokumentu.