Wniosek o lokalizację zjazdu z drogi gminnej wzór

Kategorie: ,

16.00 

Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej może nastąpić tylko na skutek uzyskania zezwolenia od zarządcy drogi, czyli od gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Wniosek o lokalizację zjazdu z drogi gminnej może złożyć zarówno osoba prywatna, czyli właściciel posesji, jak i przedsiębiorca, np. w celu stworzenia zjazdu prowadzącego do sklepu, hotelu czy restauracji.

Wypełniony wzór wniosku o lokalizację zjazdu z drogi gminnej należy uzupełnić między innymi:

  • oświadczeniem o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości,
  • planem sytuacyjnym z zaznaczeniem lokalizacji zjazdu,
  • wyrysem i wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • opisem charakteru działalności, 
  • dokumentami rejestrowymi w przypadku firmy.

Należy pamiętać, że wniosek o lokalizację zjazdu z drogi gminnej podlega opłacie skarbowej za wydanie zezwolenia, przy czym opłaty tej nie pobiera się w przypadku osób prywatnych, czyli gdy zjazd dotyczy budownictwa mieszkaniowego.

Pismo powinno zostać rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o lokalizację zjazdu z drogi gminnej wzór