Droga

W zależności od tego, gdzie znajduje się droga i kto jest odpowiedzialny za jej utrzymanie, istnieje kilka możliwości zgłoszenia potrzeby naprawy drogi.

Jeśli droga jest drogą publiczną i znajduje się w obrębie miasta lub gminy, należy zgłosić potrzebę naprawy do władz lokalnych, takich jak urząd miasta lub gminy. Zgłoszenia najlepiej dokonać drogą pisemną.

Jeśli droga jest drogą krajową lub autostradą, należy zgłosić potrzebę naprawy do odpowiedniego zarządcy drogi, którym może być Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) lub inny odpowiedni organ.

Jeśli droga jest prywatna, należy skontaktować się z właścicielem lub zarządcą drogi w celu zgłoszenia potrzeby naprawy drogi.

Jeśli nie wiesz, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie drogi – możesz zapytać o to w gminie lub urzędzie miasta.

Showing 1–16 of 30 results