Wniosek o przesunięcie słupa telefonicznego wzór

Kategorie: ,

16.00 

Wniosek o przesunięcie słupa telefonicznego właściciel nieruchomości składa do operatora, do którego należy dany obiekt. Właściciel działki może żądać przesunięcia, a nawet usunięcia słupa telefonicznego, jeśli ten został na niej posadowiony bezprawnie (bez odpowiedniego tytułu prawnego).

Przed wystąpieniem z takim wnioskiem warto więc sprawdzić, czy poprzedni właściciele wyrazili zgodę na umieszczenie słupa na działce, czy ustanowiono służebność lub, czy doszło do zasiedzenia. 

Wniosek o przesunięcie słupa telefonicznego wymaga uzasadnienia. Najczęściej wnioskodawcy powołują się na trudności związane z zagospodarowaniem terenu, a także na zły stan techniczny obiektu, który grozi przewróceniem lub zawaleniem.

Właściciel działki może wnioskować o przesunięcie słupa między innymi z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi czy ryzyko uszkodzenia mienia.

Wzór wniosku o przesunięcie słupa telefonicznego właściciel posesji wypełnia danymi osobowymi, oznaczeniem nieruchomości i lokalizacji obiektu oraz własnym uzasadnieniem.

Z pismem należy wystąpić do operatora, co można zrobić osobiście lub listownie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przesunięcie słupa telefonicznego wzór