Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka wzór

16.00 

Zgodnie z przepisami, o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a jeśli nie mogą dojść do porozumienia, to rozstrzyga o nich sąd opiekuńczy.

Zatem wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka składa się do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu małoletniego.

Z reguły, rozstrzygnięcie jest wynikiem wysłuchania dziecka, pod warunkiem że na przeszkodzie nie stoi jego rozwój umysłowy, stan zdrowia lub stopień dojrzałości.

Istotne sprawy dziecka to między innymi wyjazd za granicę, zmiana obywatelstwa, wybór szkoły czy wybór sposobu leczenia. Wzór wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka może wykorzystać każdy z rodziców. 

Złożenie wniosku o wydanie zastępczej zgody rodzica nie jest bezpłatne – wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł.

Co więcej, sprawa może być rozpatrywana także z urzędu, ponieważ każdy ma obowiązek zgłoszenia do sądu zdarzeń, które mogą stanowić podstawę do podjęcia działań, mających na celu dbanie o dobro dziecka.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka wzór