Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego wobec śmierci oskarżonego – wzór

Kategorie: ,

16.00 

W sytuacji, kiedy w trakcie postępowania przygotowawczego oskarżony zmarł, jego obrońca bądź osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego wobec śmierci oskarżonego. 

Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego wobec śmierci oskarżonego należy złożyć, opierając się o przepisy art. 17 § 1 pkt 5 oraz art. 9 § 2 Kodeksu postępowania karnego (dalej jako k.p.k.).

Zgodnie z treścią powyższego przepisu śmierć oskarżonego jest oczywistą przesłanką umorzenia postępowania karnego toczącego się przeciwko niemu.

Co prawda w art. 17 § 1 k.p.k. mowa jest o tym, że umarza się wszczęte postępowanie karne w razie śmierci oskarżonego, lecz – zgodnie z art. 71 § 3 k.p.k. – użyte w kodeksie w znaczeniu ogólnym określenie „oskarżony” oznacza także podejrzanego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U.2018.0.1987).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego wobec śmierci oskarżonego – wzór