Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego wobec śmierci oskarżonego – wzór

W sytuacji kiedy w trakcie postępowania przygotowawczego oskarżony zmarł, jego obrońca bądź osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego wobec śmierci oskarżonego

Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego wobec śmierci oskarżonego należy złożyć opierając się o przepisy art. 17 § 1 pkt 5 oraz art. 9 § 2 Kodeksu postępowania karnego (dalej jako k.p.k.). Zgodnie z treścią powyższego przepisu śmierć oskarżonego jest oczywistą przesłanką umorzenia postępowania karnego toczącego się przeciwko niemu.

Co prawda w art. 17 § 1 k.p.k. mowa jest o tym, że umarza się wszczęte postępowanie karne w razie śmierci oskarżonego, lecz – zgodnie z art. 71 § 3 k.p.k. – użyte w kodeksie w znaczeniu ogólnym określenie „oskarżony” oznacza także podejrzanego.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U.2018.0.1987).

 

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym i restrukturyzacyjnym.